.

Livet! Hva bringer det?

Tekstboks: Bistrah og balanjha

Både Bistrah og Balanjha-roten vil hjelpe deg å forsterke din 6.sans, ved å tilføre deg flere hundre års intuisjon.

Produktsammendrag

Balanjharot: Kr 219,00 — Bistrahrot: Kr 179,00

Visste du at verdens eldste tre befinner seg i Skandinavia, og er nesten 10 000 år?

Trær er noe de fleste av oss ser hver dag uten at vi ofrer det en tanke. Vi vet de blomstrer til liv på våren, og danner en nydelig fargeramme for naturen på høsten. De er levende vesen, akkurat som mennesker og dyr, men allikevel levende på en helt annen måte. Visdommen til et gammelt tre er unikt. Har du lagt merke til at du har fått bedre og bedre intuisjon etter hvert som du har levd? Ett ur-tre har en intuisjon som har utviklet seg over flere hundre år! Denne intuisjonen ligger lagret i røttene på treet, og kan overføres til oss mennesker.

Hva vi tilbyr:

Bistrah-delen: Som navnet tilsier, er det her treets Bistrah ligger. Bistrah er en naturkraft som brukes av treet til å utkonkurrere konkurrenter i treets nærfauna. Heldigvis har Bistrahen en langt mer positiv kraft for mennesker.

Bistrah fokuserer kroppen, og kan i mange tilfeller lege kroppen i like stor grad som homeopati.
- Bistrah har også vist seg å ha en beroligende virkning på det fysiske legeme.
- I tillegg inneholder Bistrah-roten deler av treets intuisjon, og vil derfor styrke din 6. sans

Balanjha-delen: Balanjha-delen ligger i dimensjonen over Bistrah-delen. Det er Balanjhaen som er selve senteret for treets tanke- og følelses-system. Et menneske vil ha følgende glede av denne delen:
- Balanjha kan øke hjernens evne til å konsentrere seg om arbeidsoppgaver.
- Balanjha har også en sterk innflytelse på hjernens gledesenter, og kan bidra til å øke din
   generelle lykke i livets store og små øyeblikk.
- I tillegg inneholder også Balanjha-roten deler av treets intuisjon, og vil derfor styrke din 6. sans.

*Jeg høster kun en så liten del av Bistrah og Balanjha-roten at treet
selv leger seg i løpet av to sesonger.

SKU/elementnummer: 000000

 - Treet er noe av det viseste som finnes

Slik kontakter du oss : post@hvalivetbringer.com