.

Hva Livet Bringer

Inge Tingstad, Dyreterapeut

Om oss

Dette er en relativt ny organisasjon, selv om konsulentene er erfarne i sine felt.

Inge Tingstad oppsummerte det best:
”Hva Livet Bringer er en sammenslåing av evner”

For det er nettopp det denne siden er - En sammenslåing, et samarbeid og utveksling av behandlingsmetoder.

Inge Tingstad, Dyreterapeut, Karl G. Polta, Energikonsulent, Guttorm S. Ødegaard, Elvestein-spesialist og Ola Wilt, Klarsynt.
Sammen stiller disse fire sterkt innen alternativ behandling.

 

Spørsmål: post@hvalivetbringer.com